arama

Erdoğan Emir – To Şiya / Sen Gittin

Erdoğan Emir - To Şiya
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin

Erdoğan Emir – To Şiya / Sen Gittin

To Şiya – Sözleri
Erdoğan Emir
Waxtê amnanî bî, ti şîya, ez mendo
Çimê mi ra çewres çimî, gonî şîye, ez berbo
Waxtê amnanî bî, ti şîya, ez mendo
Çimê mi ra çewres çimî, gonî reze, ez berbo
Kilamo van to dima, zê pepûkî wanon derdo
Astarî yenê jan, to qesey kenê mi de
Kilamo van to dima, zê pepûkî wanon derdo
Astarî yenê jan, to qesey kenê mi de
Ez êndî to ra berz Kamî rê vacî derdo?
Mi de hal nêmendo ke
Sarî rê vacî derdo
Ez êndî to ra berz
Kamî rê vacî derdo?
Mi de hal nêmendo ke
Sarî rê vacî derdo
Tije sewlî dana, lêl ra peynî kowo ra
Rîyê to yeno mi vîr, dina bena tarî sona
Tije sewli dana, lel ra peyni kowo ra
Riye to yeno mi vır, dina bena tari sona
Çerexîn na kowo de, mi xo esto yabanî
Sayîdîya teyr-turî de to rê vacî kilamo
Ez êndî to ra berz Kamî rê vacî derdo?
Mi de hal nêmendo ke
Sarî rê vacî derdo
Ez êndî to ra berz
Kamî rê vacî derdo?
Mi de hal nêmendo ke
Sarî rê vacî derdo
Sayîdîya teyr-turî de
To rê vacî kilamo
Besteciler: erdoğan emir
İyi Dinlemeler dilerim..