Lokman Demir

Karl Marx * Kimdir Biyografi

1 yıl önce
Karl Marx * Kimdir Biyografi

Karl Marx Kimdir Biyografi

Karl Marx, 5 Mayıs 1818’de Almanya’nın Rhine Eyaleti’nin Trier kasabasında doğdu.
Orta öğretimini Trier’de tamamladı.
Bonn ve Berlin üniversitelerinde hukuk öğrenimi görürken tarih ve felsefeyle ilgilendi, Hegelci E. Gans’ın derslerini izledi.
1841’de “Demokritos’un ve Epikuros’un Doğa Felsefelerinin Farklılıkları” adlı doktora tezinde, dinin maddecilik açısından eleştirisini yaptı.

Karl Marx Kimdir Biyografi,Karl Marx hayatı,Karl Marx nereli,What is Karl Marx?,Karl Marx Şiirleri,Karl Marx Sözleri,Karl Marx Kitapları,Kral max kimdir,karl marx eserleri,karl marx felsefesi,

Karl Marx Kimdir Biyografi

Sol Hegelcilere katılarak Bauer kardeşlerle dostluk kurarken, bir yandan da Feuerbach’ın etkisinde kalıp 1842’de,
muhalefetteki radikal burjuvalar tarafından kurulan Rheinische Zeitung gazetesinin yazı işleri yöneticiliğini yaptı.

Saint-Simon, Fourier, Proudhon gibi yazarları okuyarak Fransız sosyalizmini tanımaya çalıştı.
1843’te çocukluk arkadaşı Jenny von Westphalen ile evlendi. Rheinische Zeitung gazetesi 1843’te kapatıldıktan sonra Paris’e yerleşti.
Fransız-Alman Yıllıkları’nı yayımladı (1844). Derginin bu ilk ve tek sayısında,
Yahudi Sorunu adlı yazısıyla siyasal savaşım konusundaki görüşlerini ilk kez açıkladı.
Aynı yıl Engels’le dostluk kuran Marx okurken tuttuğu notlardan oluşan 1844 El Yazmaları’nda,
ana temasını yabancılaşmanın oluşturduğu hümanist bir felsefe geliştirdi.

Engels’le ortak ilk metninde (Kutsal Aile, 1845) tarih felsefesini maddeci görüş açısından eleştirdi.
1845’te Vorwarts gazetesi yazıkurulu üyeleriyle birlikte sürülünce Brüksele yerleşti.
Birkaç ay sonra Engels’in de Brüksel’e gitmesiyle ortak eserlerinin ikincisini (Feuerbach Üzerine Savlar,
1845) ve üçüncüsünü (Alman İdeolojisi, 1845-1846) yayımladı.
Kuramsal çalışmalarının yanısıra, sosyalist işçilerle ve Alman göçmenlerle ilişkilerini sıklaştırdı.
Brüksel Alman İşçileri Derneği’ni kurdu ve Engels’le birlikte bir komünist yazışma ağı oluşturdu.
Komünistler Birliği’nin isteği üzerine Komünist Manifesto’yu yazdıkları bu yıllar,
ikisi için de geçmişteki felsefi bilinçleriyle hesaplaşma ve tarihsel maddeciliği geliştirme yılları oldu,
Bu yüzden, geçmişten kopuşları hem siyasal hem de kuramsal nitelikteydi.

1848 İhtilali patlak verince, Belçika’dan sınır dışı edilen Marx, Köln’e yerleşerek, Neue Rheinische Zeitung gazetesini çıkarmaya başladı.
Bu gazetede işçilere yönelik makaleler yayımladı (Ücretli Emek ve Sermaye, 1849).

Almanya’dan, hemen sonra da yeniden Fransa’dan sınırdışı edilince, 1849’da, ömrünün sonuna kadar kalacağı Londra’ya yerleşti.
Yoksulluk içinde yaşadığı bu dönemde iktisat incelemelerine ağırlık verdi.
Temel eseri olan Kapital’i hazırlamaya başladı.
1851-1861 yıllarında New York Daily Tribune gazetesinin Avrupa muhabirliğini yaptı.

1864’te Uluslararası İşçiler Derneği’nin kurucuları arasında yeraldı.
1. Enternasyonal’in açılış konuşmasını ve tüzüğünü yazdıktan sonra, Kapital’in birinci cildini Almanya’da yayımlattı (1867).
Kızını görmek için gittiği Paris’te Paris Komünü’ne tanık oldu.
İngiltere’ye dönünce Fransa’da İç Savaş (1871) adlı eserinde bu devrim denemesini değerlendirdi.
Kapital’in yazımını sürdürürken, bir yandan da işçi partililerinin programlarının oluşturulmasına etkili biçimde katıldı.
Dühring’e karşı kalem tartışmasında Engels’i destekledi.
Anti-Dühring’in (1878) bir bölümünün yazımında Engels’le çalıştıktan sonra hastalanarak çalışmalarını büyük ölçüde yavaşlatmak zorunda kaldı.
14 Mart 1883’te Londra’da Yaşamını Yitirdi..

Karl Marx’ın Eserleri

1844 Elyazmaları (1844)
Kutsal Aile (1845)
Feuerbach Üzerine Tezler (1845)
Alman İdeolojisi (1845-1846)
Felsefenin Sefaleti (1847)
Komünist Manifesto (1847-1848)
Ücretli Emek ve Sermaye (1848-1849)
Fransa’da Sınıf Savaşımları (1850)
Louis Bonaparte’in 18 Brumaire’i (1852)
Grundrisse (1857-1858) (Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı ve daha sonra Kapital’i oluşturacak ön çalışmalarını ve taslak notlarını içeren defterlerinden oluşan bu eser ilk kez 1939 yılında yayımlanmıştır)
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859)
Artı-Değer Teorileri (1862-1863) (Yine Marx’ın el yazmalarından oluşan ve Kapital’in dördüncü cildi diyebileceğimiz bu eser 1905-1910 yıllarında Kautsky tarafından yayımlanmıştır)
Das Kapital I. cilt (1867) (ikinci cilt 1885’te ve üçüncü cilt 1894’de Marx’ın taslaklarına uygun olarak onun ölümünden sonra Engels tarafından düzenlenerek yayımlanmıştır)
Fransa’da İç Savaş (1871)
Gotha Programı’nın Eleştirisi (1875)

Karl Marx Kimdir Biyografi,Karl Marx hayatı,Karl Marx nereli,What is Karl Marx?,Karl Marx Şiirleri,Karl Marx Sözleri,Karl Marx Kitapları,Kral max kimdir,karl marx eserleri,karl marx felsefesi,

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Yukarı Çık