arama

Kürtler Kimdir Kürt Tarihi

kürtler kimdir kürt tarihi
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin
  • Beğen
    Loading...

Kürtler Kimdir?

Kürtler coğrafi olarak Toros dağlarından İran Zağros Dağlarına kadar yaşayan,Cumhuriyetten sonra Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu diye değiştirilen ama tarihte Mezopotamya ve Kürdistan diye anılan coğrafyada yaşayan yerli halktır.

Kürtlerin Kökeni

”Kürt’ isminin kaynağı tarihsel olarak binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bazı araştırmacılara göre Kürt terİminin temelinde ”KUR” yatmakta olup Sümer Kökenlidir.Sümer dilinde ” Kur” dağ demektir.Ti eki aidiyeti ifade eder.Böylelikle ”KURTİ” Dağın Halkı anlamına gelmektedir.Kürdistan coğrafyası dağlık bir bölgedir. O çağlarda insanlara coğrafyalarıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlantılı isimler verilirdi. Kürtlerinde bu dağlık coğrafyada yaşamasından ötürü bu ismi aldıkları söylenmektedir.Sümer dilindeki ”Kurti” ismi,Greeklerde 20500 yıl önce ”Kardukya” daha sonraları ise ”Kurdienne”(Kürt Memleketi) diye geçmiştir.

The Name Kurd And İts Philological Connections adlı yazısında G.R Driver, listesini yazıtlardan ortaya koyduğu Kurti,Karda,Karduk,Gord,Kord,Cardakes,Cyrtii gibi sonekleri farklı dilleri göre değişse de hepsi ortak ”Krd” ”Krt” ögesi içerdiği bu isimlerin aynı kökten geldikleri ve etnik olarak ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Dr. Asad Khailany’nin yaptığı araştırmalarda

Tarihi kaynaklarda Medeniyetlerin Kürt ismini telafuz şekilleri;

Sümerler – Karda, Kurti ve Guti,
Babiller – Garda ve Karda,
Asuriler – Qurti ve Guti,
Grekler – Kardukh ve Gordukh,
Ermeniler – Kortukh ve Gortai-kh,
Persler – Gurd veya Kurd,
Süryaniler – Kardu ve Kurdaye,
İbraniler ve Keldaniler – Kurdaye,

Aramaik ve Nesturiler – Kadu,
Erken islamik dönemlerin Arap yazarları Kurd (çoğul

Akrad),Avrupalılar ise M.S. 7. yüzyıldan itibaren Kurd

demişlerdir.

Türkçe dilinede Kürt olarak geçmiştir.

dogu-anadolu -kurtleri

Kürt Devletleri

Kürtler tarih boyunca birçok devlet kurmuşlardır.Daha geniş ayrıntılar için diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz ?

Kürdistan Tarihi

Kürdistan terimini ilk kullanan Selçuklular olmuştur.

Kürtlerin tarih boyunca yaşadığı coğrafya ola Kürdistan
terimine ilk kez Selçuklular döneminde görülür.
Literatürde ilk kez Kürdistan terimini de Selçuklular
kullanmışlardır.
Yönetimleri altındaki Kürdistan’ın sınırları 1340 yılında
yazılmış olan Nezhetü’l Kulub isimli eserde Kürdistan
bölgesinin sınırları dair bilgiler yer almakta, Arap Irak’ı,
Huzistan, Pers Irak’ı, Azerbaycan ve Diyarbakır olarak
verilmiştir.

Bugünkü Toros dağlarından Zağros Dağlarına kadar olan bölgedir.

kurtler-kurdistan-harita
divan-turk-kurtler-kurdistan
Divânu Lügati’t-Türk’teki Kürdistan.(11.yüzyıl)Kaşgarlı Mahmud’un çizdiği Haritada (1074) Arapçada Kürdlerin Toprağı anlamına gelen Ard’ul Ekrad, Ard’ul Şam (Şam toprağı) ve Ard’ul Irāqayn (Irakı Acemi ve Irakı Arabi) arasında

Haritanın Türkçeleştirmiş hali

Osmanlıda Kürdistan
Osmanlı Devleti,kaynaklarında Kürdistan terimini kullanmıştır.Bügün ezberletilen ”Kürdistan diye bişey yoktur olmadı” klişesi baştan başa bir uydurmadan ibarettir.
Osmanlı Devleti zamanında Kürdistan Özerk bi yapıdaydı.Kürdistan dış işlerinde Osmanlı’ya bağlı,kendi içinde serbest bir bölgeydi.Osmanlı Devleti’ne asker vergi verir,ancak kendi yönetimlerinde serbesttiler.Osmanlı hiçbir zaman Kürtler’in diline kültürüne yasak koymamış inkar etmemiştir.
Osmanlı Devleti,bugün Türkiye’nin aksine kimsenin diline kültürüne karışmaz asimilasyon politikasıyla hiç kimseyi Türkleştirme adı altında asimile etme gibi bir çabanın içine girmedi.

Osmanlıda Kürt Kürttü,Laz Lazdı, Arap Araptı, Çerkez Çerkezdi,Arnavut Arnavuttu,yani kısacası Osmanlıda, bugün Türkiyedeki Kemalist ırkçı sistem gibi Herkes Türktür,gibi faşizan bir sistem yoktu.
Osmanlıda herkes İslam Tebaası Osmanlı Tebaası altındaydı.
ALıntıdır. .. kürtler.com/2015/11/kurtler-kimdir-kurtlerin-kokeni-kurtlerin-tarihi.html